Hopp til hovedinnhold

Om konseptstudien

  • Illustrasjon, collage. Viser ungdom i en tenkt, framtidig utstilling i Wergelands Hus. Ulike sitteområder og inndelinger med et lite amfi og vegger med innhold på.
    1/1

Grunnlovsmuseet Eidsvoll 1814 har etablert Wergelands Hus som en viktig møteplass der folkestyret og demokratiet settes i sentrum for titusener av besøkende årlig. Et slikt samfunnsoppdrag krever at vi er oppdatert på stadig nye demokratiske utfordringer i Norge og i verden, og at museet tar en aktiv rolle i kunnskapsutviklingen og formidlingen på feltet.

Utstillinger og formidlingsopplegg må aktualiseres i lys av en ny digital virkelighet, nye forventninger til museene, og fagfornyelsen i skolen. Dette forplikter oss til å fornye Wergelands Hus, slik at det i årene framover skal framstå som en relevant nasjonal museumsarena for kunnskap og læring om demokrati og medborgerskap. Oppgaven er i dag viktigere enn noensinne, og vi har store ambisjoner for Wergelands Hus i tiden som kommer.

Denne konseptstudien er utarbeidet i samarbeid med Rodeo Arkitekter og visualiserer et spekter av muligheter som ligger i fornyelsen av Wergelands Hus. Sammen med gode samarbeidspartnere vil Eidsvoll 1814 utvikle og realisere et demokratisenter av internasjonalt format, til glede og nytte for framtidige besøkende.

Bård Frydenlund
Direktør Eidsvoll 1814

Eidsvoll1814-rodeo-logo

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1