Hopp til hovedinnhold

Om jernverksmonumentet

  • 1/1

Utenfor Wergelands hus, har vi nylig avduket en modell i bronse og granitt, som viser hvordan Eidsvoll Jernverk så ut på tidlig 1800-tallet. Her hadde det da allerede vært jernverksdrift i flere hundre år, og Andelva ble utnyttet som kraftressurs for å drive blåsebelger til masovn og hammere. 

Hovedbygningen til Eidsvoll Jernverk, som vi i dag kaller Eidsvollsbygningen, ble bygget i 1770-årene etter at den forrige hovedbygningen ble totalskadet i brann. Modellen viser hvordan Eidsvollsbygningen, som en "krone på verket" om du vil, lå strategisk plassert med utsikt ned mot elva og over hele jernverket.

Når man står ved modellen kan man sammenligne modellen med det man ser omkring seg og danne seg et bilde av hvordan jernverket var plassert. Det er tre bygninger fra modellen som fremdeles fins i virkeligheten, Eidsvollsbygningen, nordre sidebygning og "krutthuset" som ligger bak Traktorstallen, litt nord-øst for Wergelands hus. 


  • 1/1
    Prosjektleder Torleif Hamre, ordfører John-Erik Vika, tidligere direktør ved Eidsvoll 1814 Erik Jondell, Formgiver Styrkar Braathen, direktør ved Eidsvoll 1814 Bård Frydenlund og faglig konsulent Gunnar Molden
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1