<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Novemberforedragene - ekstra i desember:

Vi har så mange gode foredrag at årets siste novemberforedrag går av stabelen den 5. desember. Jon Emil Halvorsen vil snakke om: «Guvernøren, maleren, broren – Generalmajor Peter Ankers liv og virke»»

  • 1/2
  • 2/2

Torsdag 5. desember, kl. 18.00. Auditoriet Wergelands Hus

Jon Emil Halvorsen, historiker foreleser: 


Peter Anker var den noe mindre kjente broren til Carsten Anker, som var vert for Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.Men Peters liv og virke var ikke mindre spennende og betydningsfullt. Hans liv var et liv i utenrikstjeneste for Danmark-Norge fra 1773 til 1807, gjennom en tid preget av revolusjoner og krig. Først som konsul i England, deretter som guvernør for den danske kolonien Trankebar i India. I tillegg var Peter Anker en særdeles dyktig maler og tegner, som flittig dokumenterte det han så og opplevde med stor kunstnerisk ferdighet. 

Jon Emil Halvorsen (f. 1978) er utdannet historiker ved Universitetet i Oslo og har en bachelor i statsvitenskap fra same sted. Masteroppgaven fra 2018 bar tittelen Til Koloniens Felles Beste og Det Alminneliges Gavn - Opplysning og Kulturmøter i Danmark-Norges Indiske Kolonibesittelser 1777 - 1808. Jon Emil har vært ansatt ved Eidsvollsbygningen siden 2015, der han jobber som guide og i den senere tid på prosjektet Founding Fathers across the Atlantic - History and Legacy in Norway and the USA.