<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Novemberforedragene

Napoleon - Foredrag og film.

Torsdag 21. november, kl. 17.00. Auditoriet Wergelands Hus

Bård Frydenlund, historiker og direktør ved Eidsvoll 1814

Ingen enkeltperson har satt så sterke spor etter seg i verdenshistorien som Napoleon – både på og utenfor slagmarken, også på Eidsvoll. Napoleon Bonaparte ble født høsten 1769, for 250 år siden! Kom og hør foredrag om Napoleon og fremvisning av tidenes beste Napoleon-film! Varighet foredrag 30 min. og film: 2 t.. Mulighet til å skaffe seg forfriskninger i pause mellom foredrag og film. Gratis inngang.

  • 1/2
  • 2/2