<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Novemberforedragene

Henrik Wergeland og Oslo katedralskole
- kjøp, lån og bruk av bøker på 1700- og 1800-tallet.

Søndag 17. november, kl. 14.00. Auditoriet Wergelands Hus

Ernst Bjerke,historiker og samlingsforvalter ved Oslo katedralskoles gamle bibliotek.

Kom og hør bokhistorie! På foredraget vil det fremvises originale bøker som tilhørte Henrik Wergeland! Det blir også gratis inngang til vår utstilling «Bøkene som forandret verden» i Wergelands Hus. Gratis inngang

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3