<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>
Eidsvoll 1814

Nettverksseminaret 2019

«Vi er uenige i Norge. Det er bra, slik vil det fortsette å være. La oss bestrebe oss på å etablere et godt uenighetsfellesskap».Meldingen til museene var klar fra skoleforsker Lars Laird Iversen under årets nettverksseminar.

 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter (Foto/Photo)
  1/1
  Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Uenighetsfellesskap-logo.jpg (Foto/Photo)

Vakkert høstvær la rammen for den aller første fellessamlingen for Demokratinettverket og Mangfoldsettverket 14. og 15. oktober. Vertskap var Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter, begge viktige kulturarvsteder som ligger langt framme i arbeidet med å aktualisere historien på nye måter og for stadig nye grupper.

 

Nettverksseminaret 2019: Uenighetsfelleskapet på museum

Rom for uenighet

Tematisk anslag for seminardelen var «Uenighetsfellesskapet», et begrep flere av deltagerne i Demokratinettverket har arbeidet med i utviklingen av tiltak for demokratilæring for unge. «Uenighetsfellesskapet» er også tittelen på en ny satsning i Mangfoldsnettverket, der 12 museer inngår i et prosjekt med støtte fra Kulturrådets museumsprogram for 2018 – 2020, «Samfunnsrolle, makt og ansvar». Syv institusjoner innenfor Demokratinettverket deltar i samme museumsprogram, med fellesprosjektet «Museene og fellesskapets grenser», og det gjorde det nærliggende å samarbeide om en større faglig samling på tvers av nettverkene.

For å avklare begrepet og dets relevans for museumsfeltet fikk vi høre innlegg fra Lars Laird Iversen, utdanningsforsker og forfatter av boka «Uenighetsfellesskap» (2014). Øvrige bidrag med perspektiver på demokratisk samhandling og meningsbryting fikk vi fra Anders Bettum fra Interkulturelt museum, Alfredo Zamudio ved Nansen Center for Peace and Dialogue og fra Sten Inge Jørgensen, journalist i Morgenbladet og tilrettelegger for det norske bidraget til prosjektet «Europe talks».

Et utdrag fra Laird Iversens bok «Uenighetsfellesskap – blikk på demokratisk samhandling» finner du her: https://issuu.com/universitetsforlaget/docs/uenighetsfellesskap

 

Simona Bodo

Årets hovedinnledning ble holdt av italienske Simona Bodo, en av verdens fremste eksperter på interkulturelt arbeid, og spesielt museers arbeid med mangfold og inkludering. Hun har blant annet gitt ut boken Museums as places of intercultural dialogue. Selected pratcises from Europe. I tillegg til sin forskning har Bodo arbeidet som veileder for en rekke museer og andre institusjoner med fokus på hvordan kulturarv og kunst kan brukes som verktøy for inkludering og interkulturell dialog.

I sitt innlegg presenterte Bodo en case fra det berømte museet Uffizi i Firenze. Her har hun i samarbeid med ansatte ved museet ledet et prosjekt der nye borgere har fortalt sine historier med utgangpunkt i renessansekunstverk som Botticellis La Primavera. Metodisk bygger dette prosjektet på storytelling, utviklet innenfor den frie scenekunsten.


Forskning og museumsutvikling

Nytt fra forskningsfronten fikk vi fra Ingeborg Hjorth (NTNU/Falstadsenteret), som holdt foredraget «Den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli og minnesteder som arena for uenighetsfellesskap».

Ellen Lange fra Nasjonalt medisinsk museum holdt en workshop med utgangspunkt i erfaringer fra prosjektet «Diagnosens makt». I tillegg presenterte Annelise Bothner-By fra Oslo museum Mangfoldsnettverkets fellesprosjekt «Uenighetsfelleskap», mens Torleif Hamre fra Eidsvoll 1814 presenterte samarbeidsprosjektet «Museene og fellesskapets grenser», der syv institusjoner i Demokratinettverket har gått sammen for å utvikle og dele nye metoder knyttet til formidling i museene. Blant deltagerne i prosjektet er den ideelle organisasjonen Menneskerettighetsakademiet, som åpnet vandreutstillingen «Den nye planeten» på Falstadsenteret under seminaret.


 • (Foto/Photo)
  1/7
 • (Foto/Photo)
  2/7
 • (Foto/Photo)
  3/7
 • (Foto/Photo)
  4/7
 • (Foto/Photo)
  5/7
 • (Foto/Photo)
  6/7
 • (Foto/Photo)
  7/7