<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>
Eidsvoll 1814

«Museet er åpent»

Pandemisituasjonen til tross: Tiden er inne for å styrke det gode partnerskapet mellom skoler, museer og kulturarvssteder.

 • Skoleklasse får formidling på Falstadsenteret Foto: Falstadsenteret (Foto/Photo)
  1/1
  Skoleklasse får formidling på Falstadsenteret Foto: Falstadsenteret

Etter en periode med lettelser i smittevernsrestriksjonene, går Norge nå inn i en senhøst med flere påbud og tiltak for å redusere omfanget av Covid-19-pandemien. Heldigvis holder barnehager og skoler åpent. Det samme gjør de fleste museer og kulturarvsteder, og sammen gjør disse nå en viktig innsats for å sikre trygge og gode læringsmiljøer for våre unge.

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter (Demokratinettverket) omfatter i dag museer og sentre over hele landet som arbeider spesielt med formidling for barn og unge. Flere av disse har lang erfaring som partnere for lærere og skoler som ønsker å ta med sine elever til unike læringsarenaer utenfor klasserommet. I dagens situasjon tror vi dette samarbeidet er viktigere enn noen gang.


Okkupasjonshistorie

Kanskje har skoleårets tradisjonelle klassetur til utlandet blitt skrinlagt? Og akkurat nå lar det seg ikke gjøre å besøke nazistiske internerings- og utryddelsesleirer i Kontinental-Europa. Heller ikke å lære om europeisk politikk, samfunn og historie gjennom å være til stede akkurat der store hendelser har skjedd eller skjer.

I denne situasjonen er det verdt å minne både lærere, skoleledere og ikke minst de unge selv om at mange museer og kulturarvssteder i Norge ikke bare er gode besøksarenaer i seg selv. De har også satset mye på å utvikle læringsopplegg og opplevelser for ulike aldersgrupper, ut fra sine særegne forutsetninger for å formidle kunnskap om både historie og samtid.

Et museumsbesøk i nærområdet kan være et alternativ til klasseturen som ikke ble noe av. Blant stedene som jobber godt med okkupasjonshistorie finnes eksempelvis HL-senteret på Bygdøy, Falstadsenteret i Trøndelag, Grinimuseet, Jødisk museum i Oslo og Stiftelsen Arkivet i Agder. Andre besøkssteder er Narviksenteret, Fjell Festning ved Bergen og det nye Finnmarkshuset på Norsk Folkemuseum.

 • Grini fangeleir, 8. mai 1945. Foto: Fanny Wikborg/Oslo Museum (Foto/Photo)
  1/3
  Grini fangeleir, 8. mai 1945. Foto: Fanny Wikborg/Oslo Museum
 • Gjenreisningshuset fra Finnmark på Bygdøy. Foto: Håkon Harris/Norsk Folkemuseum (Foto/Photo)
  2/3
  Gjenreisningshuset fra Finnmark på Bygdøy. Foto: Håkon Harris/Norsk Folkemuseum
 • Fra utstillingen Oslo i krigstid på Bymuseet. Foto: Rigmor Dahl Delphin/Oslo Museum (Foto/Photo)
  3/3
  Fra utstillingen Oslo i krigstid på Bymuseet. Foto: Rigmor Dahl Delphin/Oslo Museum


Medborgerskap

Flere av deltagerne i Demokratinettverket har over tid jobbet med læring som kan stimulere unge til medborgerskap og bidra til styrking av demokratisk kompetanse, målsetninger som med ny tyngde skal bli en del av læreplanene for skoleverket. Et eksempel er museet Eidsvoll 1814, som siden 2005 har aktualisert norsk politisk historie og trukket linjer til viktige globale verdispørsmål i samtiden i Demokratisenteret Wergelands Hus, ved siden av Eidsvollsbygningen.

Andre deltagere i Demokratinettverket jobber særlig aktivt inn mot høyst dagsaktuelle spørsmål, som ytringsfrihet, slik som Avistegnernes hus i Drøbak, Portåsen utenfor Drammen. Oslo museum ble i fjor tildelt prisen som årets museum av Museumsforbundet, ikke minst for sitt mangfoldsarbeid ved Interkulturelt museum. Demokratinettverket omfatter også kulturarvssteder som aktualiserer eldre historie på nye måter, som for eksempel Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 22. julisenteret formidler viktige lærdommer fra vår nyere historie. • Avstemming i Rikssalen i Eidsvollsbygningen. Foto: Eidsvoll 1814. (Foto/Photo)
  Avstemming i Rikssalen i Eidsvollsbygningen. Foto: Eidsvoll 1814.


Åpne

Vi i Demokratinettverket tror at tiden er inne for å styrke det allerede gode partnerskapet mellom skoler og museer. Selv med nødvendige restriksjoner og smittevernstiltak, er det stadig en rekke historiske møteplasser for læring som står åpne, og vi håper skolene vil fortsette å ta kontakt med museer og kulturarvssteder i sine nærområder for å se hva som er mulig å få til. En oversikt over steder å besøke i Demokratinettverket er å finne på denne nettsiden: https://eidsvoll1814.no/deltakerinstitusjoner.


PS. Det kan også være verdt å merke seg at flere museer også har læringsressurser tilgjengelige på sine nettsider. Mye nyttig undervisningsopplegg er også samlet på nettsiden www.minstemme.no.

På vegne av Demokratinettverket,
André Larsen Avelin
Torleif R. Hamre
Eidsvoll 1814