<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>
Eidsvoll 1814

Metodeverksted på Eidsvoll

Fredag 15. juni deltok museumsfolk innenfor og utenfor demokratinettverket i metodeverkstedet «Medvirkning og samskaping i museer» ved Eidsvoll 1814. Det er ett av flere tiltak nettverket har fått støtte til under prosjektet «Inkluderende museer» fra Norges Museumsforbund, med midler fra Sparebankstiftelsen.

 • (Foto/Photo)

Det ble en aktiv, intens og morsom dag med varierte dialogøvelser og gode samtaler. Fasilitator Jan Platander og formidlingsleder Anne Løvås ledet metodeverkstedene, mens prosjektkoordinator André Larsen Avelin holdt tråden i en panelsamtale med Mari Møystad, Ellen Lange, Janicke Heldal Stray og Åshild Andrea Brekke.
 
Hvordan bygger vi relasjoner til grupper og folk vi vil få til noe spennende sammen med? Hvor vanskelig er det å få til reell medvirkning? Hvordan definerer vi museets posisjon og styringsrom ut fra hensikten med samarbeidet? Hvor snubler vi, hvor lykkes vi? Alle bidrog med egne erfaringer og nye planer, og dagen ble naturligvis altfor kort til samtalene vi trenger.
 
Men vi møtes heldigvis igjen til nytt metodeverksted 19. november. (NB! Det blir nytt opplegg og åpent også for dem som ikke var med på dette første.)
Metodeverkstedet på Eidsvoll 1814 arrangertes av Nasjonalt museumsnettverket for demokrati og menneskerettigheter. Verkstedet var finansiert med midler fra Norges museumsforbund, gitt av Sparebankstiftelsen for å styrke arbeidet med inkludering i museumssektoren.

 • (Foto/Photo)
  1/3
 • (Foto/Photo)
  2/3
 • (Foto/Photo)
  3/3