Hopp til hovedinnhold
 • Logo for utstillingen Menneskeskapt viser en runding med en grønn venstrehånd og en rød høyrehånd. Hendene har påført øyer og over står teksten Menneskeskapt. Ved siden av logoen står teksten: Aktivitetsutstilling om likestilling og klima, Eidsvoll 1814, februar til september 2023
  1/1

MENNESKESKAPT

 • en aktivitetsutstilling om FNs bærekraftsmål

I aktivitetsutstillingen Menneskeskapt ønsker vi at elevene skal få utforske sammenhengen mellom Grunnloven, menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål.

Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok flere grunnleggende rettigheter, disse ble kalt borgerrettigheter. I dag kaller vi disse rettighetene menneskerettigheter. Menneskerettighetene går ut på at alle menneskene er født frie og like. I tillegg til at Grunnloven har et eget kapittel om menneskerettigheter, har Norge gjennom FN forpliktet seg til å følge de internasjonale menneskerettighetene.

FNs bærekraftsmål bygger på menneskerettighetserklæringen. Bærekraftsmålene ønsker å gjøre noe med årsaken til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

I aktivitetsutstillingen Menneskeskapt vil elevene, gjennom ulike oppgaver og refleksjonsspørsmål, utforske to av bærekraftsmålene, nemlig Stoppe klimaendringene og Likestilling mellom kjønnene.  Vi håper opplegget både gir elevene kunnskap om bærekrafsmålene og at de ønsker å engasjere seg i utfordringene som blir tatt opp gjennom de ulike temaene som blir presentert.

Aktivitetsutstillingen åpner 31. januar og passer best for elever på ungdomskolen.

 • Ei jente står med saks i hånden klar til å klippe et bånd og offisielt åpne utstillingen. Rundt hennes tår flere ungdommer på hennes alder.
  1/14
  Utstillingen «Menneskeskapt» er laget ut fra ungdommers påvirkning og for ungdom. Da er det ekstra stas at den også åpnes av ungdom, og det det var elevrådsstyret ved Råholt ungdomsskole som stod for den offisielle åpningen.
 • Tre elever løser oppgaver sammen i utstillingen «Menneskeskapt», en av dem skriver på et ark, bak dem står utstillingselementer
  2/14
 • En gutt ser på en plakat av FNs menneskerettighetskonvensjon som ligger utstilf i et monter
  3/14
  FNs menneskerettighetskonvensjon er et veldig viktig dokument og en naturlig del av utstillingen om bærekraft.
 • Tre jenter står sammen ved en utstillings modul. Den ene skriver på et ark.
  4/14
  Oppgavene i utstillingen krever både at man leter etter informasjon, men også gjør seg opp egne refleksjoner.
 • Elever ser mot en vegg der det henger informasjon. De har papir og penner i hendene.
  5/14
  En tidslinje viser viktige hendelser i likestillingens historie.
 • Ei jente skriver på et oppgaveark opp mot en vegg i en utstilling. På veggen ved siden av henger en plakat med informasjon.
  6/14
  Utstillingen består av informasjon som brukes for å svare på oppgaver vi håper er bevisstgjørende.
 • Vi ser bakhoder i silhuett av mennesker i en kinosal og på lerretet vises en animasjonsfilm
  7/14
 • Elever sitter på benker i en kinosal og ser en film
  8/14
  Aktivitetsutstillingen omfatter også en fin animasjonsfilm
 • Logo for FNs bærekraftsmål nummer 5. Overskrifta er Likestilling mellom kjønna, grafikken er symbolet for mann/mars og kvinne/venus sammensmeltet til en figur med et erlik-tegn i midten.
  9/14
 • Logo for FNs bærekraftsmål nummer 13 med teksten Stoppe klimaendringane og grafikken er et øye der pupillen er byttet ut med en jordklode
  10/14
 • Foto fra utstillinga "Menneskeskapt" viser to utstillingselement på gulvet, fire plakater på veggen i bakgrunnen og en vegg med en stor logo på. Logoen er for FNs bærekraftsmål nummer 5 - likkestilling mellom kjønnene.
  11/14
 • Et bilde fra utstillinga "Menneskeskapt" viser en tidslinje på veggen med årstall og punkter langs linja, men vi ser ikke hva det står der. Overskrifta er "Likestilling".
  12/14
 • Bilde fra utstillinga "Menneskeskapt" viser tre plakater på en vegg med nummer på veggen. Vi ser ikke hva som er på plakatene.
  13/14
 • Halvnært utstillingselement fra utstillinga "Menneskeskapt" viser to fantasifigurer med store øyne
  14/14