<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Ledergruppa

  •  (Foto/Photo)

Det er en klar høstdag i begynnelsen av september, og det grønne løvet henger fortsatt på trærne. Kun noen få gule blader vitner om at den varmeste årstiden er på hell. En idyllisk ramme rundt dramatikken som utspiller seg i andre etasje i Kontorbygningen, eller Nordre Paviljong, som den også kalles. Her har ledergruppa i Ta Over naturlig nok etablert sitt kontor, slik bygningen også var i bruk ved begynnelsen av vårt århundre. Et hvitt ark med Ta Over-logoen viser vei opp en svært bratt trapp med det samme man kommer inn i bygningen. I første etasje har noen mannlige lærere rigget til et midlertidig kontor hvor de er tilgjengelige skulle elevene trenge det.

Det trenger de ikke. Ledergruppa har ikke behov for assistanse selv om det har oppstått et problem. De velger å fremskynde det planlagte ledermøtet med en dag, og løse problemet umiddelbart. Det viser seg at en av elevene i prosjektet ikke utfører oppgavene sine som avtalt og forventet. Ledergruppa må ta tak.


  •  (Foto/Photo)

Gruppen består av to jenter og seks gutter. Det er lavt under taket i rommet hvor flere småbord er satt sammen til et stort og plassert midt i rommet. Det ligger papirer, et blått pengeskrin, permer og mobiltelefoner utover, og plastkopper, drikkeflasker og en kanne med varmt vann til teposene holder på væskebalansen. Noen av jakkene henger over de høye ryggstøttene, men de fleste ligger på stolene langs veggene. Tre av guttene henger konsentrert over en bærbar pc, mens en annen er mer opptatt av å få orden på en lang og uregjerlig pannelugg. Felles for dem alle er utfordringen med manglende innsats fra en ansatt. Det diskuteres ivrig, og selv om takhøyden er lav i rommet, er den høy i gruppa.

Men, et konkret omplasseringsforslag fra en av guttene avfeies raskt av den kvinnelige lederen. Tonje er svært klar i sin tale. Hun har negler som matcher de gule bladene utenfor, hun har briller og knall rød leppestift. Hun er fremoverlent på stolen og hendene understreker poenget i rytmiske bevegelser. «Det ingen vits i å gi ham oppgaver når vi vet han ikke kommer til å utføre dem!»

Det er tidlig på formiddagen, og fra gårsdagen har de erfart at den aktuelle eleven ikke utførte oppgavene sine tilfredsstillende. Dermed ønsker de to jentene å frita ham helt fra nye oppgaver denne dagen. «Det er viktig at alle oppgaver utføres, og da må man ha ansatte man kan stole på. Vi har såpass lite tid at det ikke er rom for annet enn å la andre få mer å gjøre,» mener Tonje. Rundt bordet nikkes det samtykkende, og ballen legges død. Før samtalen dreier inn på budsjetter og pengebruk, blir de enige om å bruke erfaringen til å holde et fellesmøte for alle elevene, hvor målet er å øke motivasjonen generelt.

Senere på dagen sitter den unge økonomisjefen i møte med Berit Østby Hauger, økonomiansvarlig fra museet, som veileder ham i forhold til føring av bilag. Et praktisk, nyttig og hyggelig møte, hvor begge parter gjør sitt beste for at resultatet skal bli bra.