<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

«Miserabiles Personae - de svake i samfunnet»

I anledning 1000-årsjubileet for Eidsivatinget, besøker Landslovutstillingen Traktorstallen ved Eidsvollsbygningen
29. april - 30. september 2022.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Landslovutstillingen

I 2024 er det 750 år siden Magnus Lagabøtes landslov ble godkjent. For å markere dette jubileet er det laget en utstilling som blir satt opp på forskjellige steder i Norge og på Shetland, som i middelalderen var del av det norske kongeriket. 

Fra vikingtida var Norge oppdelt i flere lagdømmer med hver sin lov, Gulatinget for Vestlandet, Frostatinget for Trøndelag og Eidsivatinget for Østlandet. Seinere kom også Borgatinget for Viken-området. 

På slutten av 1260-tallet satte kong Magnus Håkonsson i gang arbeidet med å få lagd en felles lov for hele Norge. Kongen fikk etterpå tilnavnet «Lagabøter» – lovbøteren, han som utbedret lovene.

Allerede i 1267 ble ei ny lovbok vedtatt på Gulatinget. Året etter kom turen til Eidsivatinget men da det nye lovforslaget ble presentert for Frostatinget, ble det stopp. Bakgrunnen var kongens forslag om kristenretten. Erkebiskopen protesterte og fikk avvist lovforslaget. Lovarbeidet ble forsinket med fem år, men i 1274 ble en revidert utgave vedtatt, først av Frostatinget, seinere av de andre lagtingene. Norge var blant de aller første landene i Europa som fikk et landsdekkende lovverk. 

Kong Magnus Lagabøtes Landslov av 1274 tok hensyn til de fattige. Derfor har utstillingen fått navnet «Miserabiles Personae». Det er en betegnelse for de som står svakt i samfunnet. Utstillingen formidler nettopp barns- og svake samfunnsgruppers kår i det norske middelaldersamfunnet.

Hva trodde de på og hva var de redde for? Hvordan var livet som fattig og rik, på landet og i byene? Hvem bestemte? I utstillingen finnes også aktiviteter for barna. De kan blant annet tegne og fargelegge og se filmer som viser og forteller hvordan barn hadde det og hva de gjorde i middelalderen.

Åpningstider:

Åpent alle dager 12.00-16.00 i perioden 29. april - 30. september.​

 • Onsdag - søndag med guidet omvisning. Inngang kr 50,-. Barn under 16. år gratis.
 • Mandag - tirsdag er utstillingen åpen uten omvisning. Gratis inngang for alle.
 • For grupper, kontakt booking@eidsivatinget.no eller ring 903 65 103
 • Omvisning utenfor åpningstid kan avtales. Ta kontakt med Eidsivatinget på 903 65 103
Utstillingen står i «Traktorstallen», det minste teglsteinshuset mot elva, nord for Eidsvollsbygningen og besøkssenteret Wergelands Hus. Parkering ved inngangen

Eidsivatinget 1000 år

 • (Foto/Photo)
  1/1

Eidsivatinget ble grunnlagt i 1022 av Kong II Haraldsson, som etter sin død er kjent som helgenen Olav den hellige. I 2022 er dette 1000 år siden, og foreningen Eidsivatinget står for en storstilt jubileumsmarkering gjennom året med en hovedmarkering i Eidsvoll i uke 24.