<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>
Eidsvoll 1814

Kulturrådsstøtte til fellesprosjekt

Syv deltagerinstitusjoner i Demokratinettverket har gått sammen om prosjektet «Museene og fellesskapets grenser». Samarbeidsprosjektet vil vare frem til 2021 og er delfinansiert med 4 millioner fra Kulturrådets samfunnsrolleprogram.

  • Fagdag med Eidsvoll VGS - dialogtrening (Foto/Photo)
    1/1
    Fagdag med Eidsvoll VGS - dialogtrening

Eidsvoll 1814 tok i fjor vår initiativet til en satsning på tvers i nettverket som tematisk tar for seg den demokratiske offentlighetens grenser. Seks deltagerinstitusjoner svarte på initiativet: Falstadsenteret, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Menneskerettighetsakademiet, HL-senteret, Nobels fredssenter og Museum Vest ved Fjell festning.

Gjennom en sammenbindende fellesdel og delprosjekter søker prosjektet «Museene og fellesskapets grenser» å videreutvikle praktiske fremgangsmåter i museer som – på sitt beste – kan bidra til at flere styrker sine muligheter til å utøve demokratisk medborgerskap og ta del i sivilsamfunnet. En annen viktig målsetning for prosjektet er å bidra til samordning av fornyingsarbeidet som i dag blir gjort på flere hold, ikke minst når det gjelder utvikling av metodikk for å involvere og engasjere publikum i museer og kulturarvssteder på nye måter.

 

Deling av kompetanse og kunnskap

I utviklingen av prosjektet er det også lagt vekt på at alle deltagere i Demokratinettverket skal få utbytte av satsningen, og i prosjektperioden vil det iverksettes en rekke tiltak for å invitere flere til å ta del i kompetanseheving, metodeutvikling og annen kunnskapsdeling. Prosjektets overordnede målsetninger er beskrevet slik:

  • Synliggjøre at ulike grupper har begrenset mulighet til å bli hørt og delta i samfunnet, samt å gjennomføre arrangementer, utstillings- og formidlingstiltak som kan bidra til disse gruppene styrker sine muligheter til å utøve aktivt medborgerskap. 
  • Forsterke museenes arbeid med publikumsmedvirkning, inkludering og samskaping (co-creation) gjennom tiltak for kompetanseheving og systematisk metodeutvikling. 
  • Dele oppnådde erfaringer, kompetanse og metodikk med relevante samfunnsaktører, og gjøre Demokratinettverket til kunnskapsleverandør for museer, kulturarvssteder og for kulturfeltet for øvrig.

 

Kulturrådsmidler

Et stort og avgjørende løft for samarbeidsprosjektet kom senhøsten 2018, da det ble klart at Kulturrådet innvilger støtte over tre år med midler fra museumsprogrammet Samfunnsrolle, makt og ansvar. Med denne viktige tildelingen i bunn går deltagerne i gang med et prosjekt som forhåpentlig vil generere metodikk, kunnskap og opplevelser som kan inspirere mange både innenfor og utenfor Demokratinettverket.

En presentasjon av prosjektet «Museene og fellesskapets grenser» vil bli gitt under neste nettverkssamling. Ta kontakt med nettverkskoordinator Torleif Hamre for mer informasjon.