<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>
Eidsvoll 1814

Kulturarv og skole på agendaen - Vinterseminaret 2017

Med 67 deltagere fra 32 institusjoner ble det godt oppmøte i Wergelands hus 13. februar, da Eidsvoll 1814 arrangerte årets vinterseminar for Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter.

Direktør for Eidsvoll 1814, Bård Frydenlund, ønsket velkommen og la i sin innledning vekt på museenes samfunnsansvar og økt etterspørsel etter museers deltakelse i offentligheten.
- Selv om forventningen er at museer skal jobbe i et langt tidsperspektiv, vil vi i større grad måtte møte et stadig mer utsatt og omskiftelig samfunn, med dagsaktuelle markeringer, relevante utstillinger og aktiv stillingstagen, sa Frydenlund.

 • (Foto/Photo)
  1/7
  (Bilde 1 av 7)
 • (Foto/Photo)
  2/7
  (Bilde 2 av 7)
 • (Foto/Photo)
  3/7
  (Bilde 3 av 7)
 • (Foto/Photo)
  4/7
  (Bilde 4 av 7)
 • (Foto/Photo)
  5/7
  (Bilde 5 av 7)
 • (Foto/Photo)
  6/7
  (Bilde 6 av 7)
 • (Foto/Photo)
  7/7
  (Bilde 7 av 7)

Omstridt kulturarv


Seminarets første økt tematiserte museenes samfunnsrolle og anvendelse av kulturarvssteder til bearbeiding av lokale eller nasjonale motsetninger. Hovedinnledningen ble holdt av professor Rob van der Laarse fra Universitetet i Amsterdam, blant Europas ledende forskere på bruken av historiske steder knyttet til krig og folkemord.

Van der Laarse la vekt på å vise hvordan kulturarv ofte er gjenstand for konkurrerende eller motstridende fortolkninger, noe som igjen kan være et fruktbart utgangspunkt for en mer variert og dyptpløyende utforsking av problematiske historiske hendelser.

Tråden ble fulgt opp av museumsforsker Marzia Varutti, førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo. Med referanse til nyere satsninger og forventninger til museene stilte Varutti følgende spørsmål: What does it mean for a museum to be ‘socially engaged’? I sitt innlegg diskuterte Varutti nye sentrale begreper innen museums- og kulturarvsstudier, og belyste videre hvordan disse begrepene kan omsettes til en ny type museumspraksis.Unike læringsarenaer 

Seminarets andre økt tematiserte samarbeidet mellom skoler og museer, med utgangspunkt i Ludvigsen-utvalgets offentlige utredning Fremtidens skole og trykket for å løfte elevenes demokratiske kompetanse. Hvordan bør museene forvalte og videreutvikle sin egenart i møte med nye behov hos en viktig samarbeidspartner som skoleverket?

 Museets potensial som læringsarena ble behandlet av utdanningsforsker Janicke Heldal Stray, som i en årrekke har jobbet med emnet demokratisk medborgerskap. Heldal Stray la særlig vekt på verdien av museumsbesøk for variasjon og dybdelæring: 

 «Slike besøk forstås innenfor pedagogikken som erfaringslæring og karakteriseres av at læringen er autentisk, første-hånd, sensorisk og formidlet ved bruk av ekspertise. Gjennom erfaringslæring utforsker, sanser, lytter, betrakter og opplever elevene / studentene et fenomen. Elevene får direkte og spesifikke erfaring, noe som gir læreren mulighet for å utvide klasserommet og den didaktiske praksisen. Erfaringslæring kan gi læringsutbytte på flere nivåer; personlig, i gruppen og for samfunnet».Nytt i nettverket

Seminardeltagerne fikk også oppdateringer om større prosjekter ved noen av nettverkets deltagerinstitusjoner. Sanna Ørsjødal Brattland fortalte om Falstadsenterets Crossing Borders, Gunhild Aaby fortalte om Vestagdermuseets fattigdomsprosjekt, mens Heidi Anett Øvergård Beistad fortalte om Talerstolen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.