<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss ved Eidsvoll 1814 for en samtale om prosjektet:

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Bård Frydenlund, direktør

bard.frydenlund@eidsvoll1814.no

Torleif R. Hamre, prosjektleder
torleif.hamre@eidsvoll1814.no

André L. Avelin, prosjekt- og utstillingskoordinator
andre.larsen.avelin@eidsvoll1814.no

Eline B. Lorentzen, museumspedagog
eline.b.lorentzen@eidsvoll1814.no