<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Kommunikasjon og markedsføring

  •  (Foto/Photo)

10 tredjeklassinger fra Eidsvoll videregående skole har okkupert pauserommet til de museumsansatte i Wergelands Hus. Rommet domineres av bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, kameraer, stativer, batterier, kabler og gutter. For det er bare gutter i denne gruppa. Torbjørn Ellingsen, ansvarlig for gruppa fra museets side, kunne ønsket det var noen jenter her også, for å utvide perspektivet og få flere synsvinkler, men stemningen er god, og til tider minner det nesten like mye om en fritidsklubb som en arbeidsplass, forteller han.

Guttene sitter med bøyde nakker over maskinene sine, mens andre sjekker materialet de har fanget på kamera og videokamera. Andre tar seg en pause, godt tilbakelent på benkene langs veggen.


  •  (Foto/Photo)

Gruppa overtok museets sosiale mediekanaler, og gjorde det synlig på Instagram, Facebook og Twitter, at nå var det ungdommen som skulle bestemme og levere til publikum. I tillegg til å markedsføre Ta Over i de tradisjonelle kanalene, opprettet de en Snapchat-konto, med QR-kode, slik at man ved å scanne denne kunne følge med på deler av det som foregikk i prosjekt. De la for øvrig større vekt på video enn tekst i sin kommunikasjon. Ungdomsdebatten streamet de live, og de dokumenterte også en del av aktivitetene med video og bilder. 

Det første synlige grepet kommunikasjonsgruppa tok, var å bytte forsidebilde på museets Facebook-side, noe som kilte litt ekstra i magen til leder for samfunnskontakt, Astrid Galstad. Plutselig ble Ta Over veldig konkret, smiler hun. Hun fungerte som rådgiver underveis, men ga ungdommen tillitt og lot dem få utforme sitt eget uttrykk. 

Da det nye bildet ble publisert på Facebook, forteller hun at hun tenkte «ja, nå har jeg sluppet kontrollen, nå er de i gang!» Innstillingen hennes var hele veien at dette kommer de til å klare fint, det blir en nyttig læringsprosess om ledelse for hennes egen del, og ungdommene må få gjøre det på sin måte, med sin tone og stil. 

To dager før prosjektet gikk «live», la de ut på Facebook at 80 førstegangsvelgere skulle ta over museet. De fikk mange «likes», og ingen kommentarer.

Galstad er godt fornøyd med at kommunikasjonen fikk en helt annen tone da de ble «tatt over» av ungdommene, nettopp som de hadde tenkt seg, forteller hun.