<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Kampanjegruppa

  •  (Foto/Photo)

– Disse ungdommene har delt ut store mengder boller og flyers foran Stortinget i dag, forteller veileder Torleif Hamre stolt, der han henger sammen med dem i Kafé Standpunkt. Ungdommene har nettopp kommet tilbake fra en tur til Oslo, hvor de har forsøkt å bidra til at førstegangsvelgere skulle bruke stemmeretten sin ved Stortingsvalget 2017. De måtte sloss om oppmerksomhet med alle stortingspartiene i deres pågående valgkamp, men ser ut til å være fornøyde med egen innsats. Ungdommene rundt bordet ler forsiktig og gjemmer seg så godt de kan for kameralinsen. Nå er de slitne og sultne, og ser frem til en lang pause.

Torleif Hamre, som er konservator og leder for forskning, samling og utstilling til vanlig, fikk oppdraget med å planlegge og veilede denne gruppa. Da det var en del gjennomtrekk her, ble det naturlig at han som representant for museet tok en litt større lederrolle enn det var behov for i de andre gruppene. Grunnen var at det ble oppfordret til rekruttering fra denne gruppa til de andre mer definerte arenaene og prosjektene, noe som også skjedde i betydelig grad, forteller han. De elevene som ble igjen, utgjorde da «kampanjegruppa».

Hamre opplevde det som positivt å bidra til at alle var med på noe, at ikke en gruppe av elevene skulle stå utenfor prosjektet og heller bli satt til alternative oppgaver på skolen. Det synes han ville vært en stor svakhet ved prosjektet, da Ta Over først og fremst skulle være et felles tiltak for de involverte klassene, og ikke individuell jobbpraksis.

Elevene var likevel godt involvert, og bidro til innhold på løpesedlene og til å planlegge og utføre aktivitetene. Selv om Hamre tok hovedansvaret, ble aktivitetene gjennomført av elevene, bare i mindre grupper.

Han forteller om noe varierende motivasjon, men at de aller fleste fremstod som motiverte og gjorde en god jobb. Han mener også det er viktig i et prosjekt som dette, at man skaper ulike involveringsmekanismer for å sikre at alle føler seg delaktige, og han opplevde at disse fungerte som det var tenkt.