<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Internasjonalt format

Fornying av Wergelands Hus

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Fornyingen av Wergelands hus skal bedre utnytte rommenes potensial for varierte utstillingsopplevelser, med både digitale, akustiske, visuelle og håndgripelige elementer.


Konseptet legger vekt på at publikum selv kan utforske viktige spørsmål om demokrati og menneskerettigheter. Kontakt med historie og samtid skal forsterkes ved muntlig formidling, gjenstander, filmer og spillbaserte fortellinger.