Hopp til hovedinnhold

Ikoniske nasjonalsymboler – Trumbull & Wergeland

Utstilling i Wergelands hus, Eidsvoll 1814 16. februar til 02. oktober 2020

For English scroll down

Med samlingen av 82 enkeltportretter er Eidsvollsgalleriet i Wergelands hus Norges fremste «minnehall» for landets grunnlovsskapere. Fra 16. februar får eidsvollsmennene selskap av den som for mange av dem var et stort politisk forbilde, i form av et unikt portrett av den amerikanske grunnlovsfaderen Benjamin Franklin.

Franklins portrett er malt av den amerikanske kunstneren John Trumbull (1756 – 1843), mest kjent som skaperen av det verdensberømte maleriet The Declaration of Independence. Dette maleriet henger i dag i den amerikanske kongressen og viser øyeblikket der USA erklærer sin selvstendighet i 1776.

I utstillingen inviterer vi publikum til å utforske Trumbulls maleri av denne helt avgjørende hendelsen, samtidig som vi åpner opp for videre sammenligninger med Oscar Wergeland (1844 – 1910) sitt bilde av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Siden 1885 har Wergelands bilde Eidsvold 1814 prydet veggen bak presidentstolen i Stortinget. Parallellene mellom Trumbulls og Wergelands bilder er mange, ikke bare kunstnerisk, men også i den politiske bruken av bildene fram mot vår tid.

 • Eidsvold 1814 av Oscar Wergeland (1844 – 1910). Malt 1884 – 1885. Stortinget / Stortingets kunstsamling.
  1/1
  Oscar Wergeland (1844–1910) Eidsvold 1814, malt 1884–1885, olje på lerret, 285 x 400 cm. Stortingets kunstsamling. (Foto: Teigens Fotoatelier A/S / Stortinget)

Oscar Arnold Wergelands Eidsvold 1814 er Norges mest kjente historiemaleri. Det framstiller Riksforsamlingen på Eidsvoll som drøfter utkastet til Norges grunnlov i mai 1814. Siden det først ble vist fram i 1885, har Wergelands bilde oppnådd status som nasjonalsymbol, og mange ser det som et ikonisk uttrykk for kampen om nasjonal selvstendighet, demokrati og folkestyre.

I USA har særlig John Trumbulls The Declaration of Independence en tilsvarende prominent plass blant de nasjonalhistoriske maleriene. Hans bilde av forsamlingen som erklærte USAs uavhengighet i 1776 er også internasjonalt langt bedre kjent. I både Nord-Amerika og verden utenfor, har Trumbulls bilde bidratt til å forme forståelsen av denne avgjørende politiske hendelsen.

 • The Declaration of Independence av John Trumbull (1756 – 1843). Malt 1786 – 1820. Versjonen eid av Yale University Art Gallery. En forstørret versjon henger i US Capitol.
  1/1
  John Trumbull (1756–1843) The Declaration of Independence, July 4, 1776, malt 1786 – 1820 (originalversjon), olje på lerretet, ca. 53 x 78 cm. Trumbull Collection, Yale University Art Gallery.

Over lang tid har Trumbulls og Wergelands bilder spilt viktige roller i et større minnepolitisk arbeid, og denne utstillingen utforsker deres historiemalerier som særlig betydningsfulle eksempler på offentlig bruk av kunst. Samtidig ser utstillingen nærmere på det imponerende grunnarbeidet begge kunstnerne la ned for å ferdigstille det som har blitt stående som deres hovedverk.

Utstillingen er en del av Eidsvoll 1814 sitt grunnlovshistoriske prosjekt Founding Fathers across the Atlantic. Prosjektet ser nærmere på forbindelsene mellom de to eldste moderne grunnlovene i bruk i dag, The Constitution of the United States (1787) og den norske Grunnloven av 1814. Prosjektet er gjort mulig med midler fra Norges Bank. Vi vil gjerne takke Stortingets administrasjon og Yale University Art Gallery for deres bidrag til utstillingen. 

ENGLISH

Trumbull and Wergeland’s

Iconic National Symbols

Exhibition in Wergeland’s House, Eidsvoll 1814, 16 February to 15 June

Oscar Arnold Wergeland’s Eidsvold 1814 is Norway’s best known history painting. It depicts the moment when the draft of the country’s Constitution was presented to the members of the Constituent Assembly at Eidsvoll in May 1814. Since 1885, when it first went on display, Wergeland’s painting has acquired the status of a national symbol, and is viewed by many as a near iconic representation of the struggle for independence and government based on democratic principles.

The place that Eidsvold 1814 has in Norway’s historical iconography, mirrors the prominence that the internationally more renowned The Declaration of Independence by John Trumbull holds in the USA. In North America, and in the world beyond, Trumbull’s painting has made a deep imprint, fixating a defining historical event into an iconic image.

Over time, Trumbull and Wergeland’s paintings have played key roles in the shaping of collective memory, and this exhibition explores their creations as key examples of the public use of art in the USA and Norway. In addition, the exhibition seeks to further highlight the remarkable extent of groundwork each artist carried out in order to complete the most momentous assignment of their careers.

The exhibition is part of Eidsvoll 1814's constitutional history project Founding Fathers across the Atlantic. The project explores the links between the two oldest modern constitutions in use today, The Constitution of the United States (1787) and the Norwegian Constitution of 1814. The project is made possible with funding from Norges Bank. We wish to thank Stortinget and Yale University Art Gallery for their kind co-operation.

Utstillingen er kuratert og produsert av Eidsvoll 1814

 • Prosjektansvarlige: André Larsen Avelin og Solveig Th. Dahl
 • Medkurator: Eivind Torkjelsson, Stortingets kunstsamling
 • Grafisk design og utstillingsarkitektur: Bolt og Klock utstillingsdesign
 • Produksjon av utstillingselementer: Prototyper
 • Oversetter: Jill Franklin
 • Innlånte verk fra: Yale University Art Gallery, 
 • Takk også til: Stortinget, Wadsworth Atheneum Museum of Art,Oslo Museum og Norsk Folkemuseum.
 • Særlig takk til: Mark Mitchell, Lynne Addison, Erin Monroe, Sveinung Sudbø, Knut Ljøgodt, Lone Ørskov, Hanne Finnborud, Stephanie Westermann, Bård Frydenlund, Torleif R. Hamre, Fredrik Risbø og Tore Innstøy.
 • Utstillingen er en del av det grunnlovshistoriske prosjektet Founding Fathers across the Atlantic ved Eidsvoll 1814. Prosjektet er gjort mulig med midler fra Norges Bank.