<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Ikke bli en sofavelger

Av: Trine Sømo Solberg

En person som har stemmerett, men som velger å ikke bruke den, blir ofte kalt en sofavelger. Hva skal til for å få ungdom til å bruke stemmeretten sin?

  •  (Foto/Photo)

1) Lag en digital fortelling, sammensatt tekst eller video som skal motivere ungdom ut av sofaen og til valglokalet.

2) Skriv et diskusjonsinnlegg/leserinnlegg hvor din mening om de som velger å ikke bruke stemmeretten sin kommer fram. Ta et standpunkt og argumenter for det - synes du det er greit at de som ikke er interessert i politikk ikke stemmer? Eller burde alle bruke stemmeretten sin?