<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Stemmeretten enkelt forklart

Dang fra Supernytt forklarer hva det å ha stemmerett egentlig innebærer.

 

Av: NRK Skole

5.-10.trinn, Vg 1, Vg 2 & Vg 3