<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Høstforedragene: Konkurser i Norge rundt 1814

På 200-årsdagendagen for eieren av Eidsvollsbygningen, Carsten Ankers falitt, ser vi på de store konsekvensene Napoleonskrigene fikk for Norge og Carsten Anker personlig. Foredragsholdere er Geir Thomas Risåsen og Bård Frydenlund

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Carsten Anker konkurs!

Den 17.november 1822 på sin 75-årsdag erklærte Carsten Anker seg selv fallitt. Med det var Eidsvoll jernverks 200 års industrihistorie over, og en norsk elite stod foran undergangen. Handelshus- og jernverkseiere landet over stod foran stupet og mange falt i kjølvannet av Napoleonskrigene – en av Norgeshistoriens mest kritiske perioder. Hør Geir Thomas Risåsen og Bård Frydenlund fortelle om situasjonen i Norge etter Napoleon og hvilke konsekvenser det fikk for Carsten Anker på Eidsvoll verk.

Geir Thomas Risåsen er kunsthistoriker og konservator ved Norsk Folkemuseum. Han var tidligere konservator ved Eidsvoll 1814 og blant annet ansvarlig for inventarprosjektet under siste restaurering av Eidsvollsbygningen. 

Bård Frydenlund er historiker og direktør ved Eidsvoll 1814. Hans spesialområder er Eidsvoll i 1814, Norden på 1700-tallet og handelseliter i Nord-Europa. 

BILLETTER

Du kan kjøpe billetter når du kommer eller ved å trykke på knappen nedenfor.
Vi har ikke plassressrvasjoner. Møt gjerne i god tid.  Kafe Standpunkt er åpen fra klokka 11.00 og hele ettermiddagen.

Gulrotkake2.jpg (Foto/Photo)

Torsdag 17. november

klokka 18.14

Wergelands hus

100,- kr, ingen plassbestilling

Kafe Standpunkt er åpen i forkant