Hopp til hovedinnhold

Historisk og dagsaktuelt

  • Foto av nordlige sidefasade av Eidsvollsbygningen delvis skjult bak grønne trær. I forgrunnen renner Andelva rolig forbi, bygningen og trærne speiles i vannet.
    1/1
    Inngangspartiet til Wergelands Hus med Eidsvollsbygningen i bakkant og Andelva i forgrunnen (foto: Lars Mæhlum/Store Norske Leksikon – bearbeidet grafisk for denne publikasjonen)

Fornyingen av museumssenteret ved siden av Eidsvollsbygningen skal ta utgangspunkt i grunnlovsstedets unike forutsetninger for formidling og læring om demokrati, menneskerettigheter og medborgerskap mot en historisk bakgrunn. Senteret skal samtidig invitere et ungt publikum til å utforske utfordringer for demokratiet i dag, og sette den norske politiske historien i internasjonal sammenheng.

OM WERGELANDS HUS
Wergelands Hus er tegnet av Lund Hagem arkitekter og åpnet for publikum i 2005. Bygget har en samtidig utforming, med bruk av glass, stål, betong og treverk inne og ute. Andelva løper parallelt på den ene siden og Eidsvollsbygningen ligger på en høyde i parkområdet på den andre siden. Bygget er oppkalt etter poeten og den politiske agitatoren Henrik Wergeland (1808–1845), som en hyllest til hans brennende engasjement for opplysning, folkestyre og menneskerettigheter. Han tilbrakte barne- og ungdomsår i Eidsvoll, og var en pådriver for å sikre et levende nasjonalt minnested der Norges grunnlov ble skrevet og vedtatt 17. mai 1814. En fire meter høy statue av Wergeland står i parken ved museet.

ROMMENE
Fornyelsen av Wergelands Hus vil først og fremst omfatte utstillingsområdene med et samlet areal på 500 kvadratmeter. Utstillingsarealene fordeler seg i dag på fire rom eller saler, der en av salene nå huser Eidsvollsgalleriet, landets viktigste portrettsamling med eidsvollsmennene. De øvrige salene ligger på en akse i bygget og gir gode muligheter for kreativ flerbruk, varierte formidlingsformer og innovative utstillingsløsninger. Utviklingen av museumssenteret vil også omfatte byggets auditorium på rundt 100 kvadratmeter, i tillegg til tilpassinger for å knytte de øvrige publikumsområdene inn mot utstillingene. Her finnes blant annet kafeen Standpunkt og en resepsjonshall med museumsbutikk og bokhandel.

NYTT INNHOLD
De ytre arkitektoniske forutsetningene er allerede til stede for å skape et nasjonalt demokratisenter av internasjonalt format. Nye Wergelands Hus skal bli et oppdatert senter for felles opplevelser, engasjement og kunnskap. Et sted der både hode og hjerte er med i møte med folkestyrets muligheter og utfordringer. Fornyelsen av bygget vil derfor måtte bety mer enn nye basisutstillinger, den må også skape gode rom for læring og publikumsdeltagelse. En levende formidling ut til folk i hele landet, skal skje gjennom nye teknologier og nye digitale flater.

  • 1/3
  • 2/3
  • Et fotografi fra Eidsvollsgalleriet viser utsnitt av samlingen av portrettmalerier hengende på en vegg. I forgrunnen portrettet av Christian Magnus Falsen.
    3/3