Hopp til hovedinnhold

Grunnlovsstrid på norsk og amerikansk, dag 1

"Founding fathers across the Atlantic - History and Legacy in Norway and the USA"

  • Montasje: John Trumbull og Oscar Wergeland

Eidsvoll 1814 ønsker velkommen til Nasjonalbiblioteket i Oslo lørdag 24.november kl. 14-16, i anledning lanseringen av museets spennende nye prosjekt om de to eldste grunnlovene som fortsatt er i bruk.

Til lanseringen har vi invitert ledende kommentatorer fra begge sider av Atlanteren, og disse vil kaste lys over den norske og den amerikanske grunnlovens historiske betydning for utviklingen av de to landenes demokratiske institusjoner.

Kom og hør en rekke dyktige debattanter snakke om grunnlovsstrid i Norge og USA:
• Journalist Lillian Cunningham fra the Washington Post
• Grunnlovshistoriker Max Edling fra King’s College, London
• Jurist Anine Kierulf, aktuell med ny bok om bruken av Grunnloven i dag
• Kommentatorene Gudleiv Forr, Jan Arild Snoen, Ketil Raknes, og flere til

I USA har The Constitution stått i sentrum av den politiske striden fra den ble skrevet i 1787 og helt frem til vår tid. I Norge er grunnlovsstrid gjerne oppfattet som noe som "hører fortiden til". Men mye tyder på at bruken av den norske grunnloven nå er i endring. Hva skjer? Hør mer om dette og andre konstitusjonelle problemstillinger på Nasjonalbiblioteket 24. november!

Se omtale av arrangementet på nasjonalbibliotekets nettside: https://www.nb.no/hva-skjer/grunnlovsstrid-pa-norsk-og-amerikansk-fra-nasjonalsymbol-til-politisk-kampmiddel/

Merk dere at arrangementet følges opp dagen etter på Eidsvoll 1814, med kveldsforedrag om de historiske omstendighetene da de to grunnlovene i sin tid ble skrevet. Her møter man igjen Max Edling, sammen med Philip Mead fra The Museum of the American Revolution i Philadelphia og Eidsvoll 1814s egen direktør Bård Frydenlund.

Gratis inngang

Les mer om prosjektet: https://eidsvoll1814.no/founding-fathers-across-the-atlantic-history-andlegacy-in-norway-and-the-usa