<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Freedom of Expression

Når individuell frihet og rettigheter krenkes, når «alternative fakta» florerer i det offentlige rom, når informasjonen knebles og maktovergrep finner sted, da har satiretegnerne en rolle å spille.

Deres oppgave er å synliggjøre, latterliggjøre, avsløre og fornærme. I mange land gjør de det med livet som innsats. Ytringsfriheten er under angrep i mange land og journalister og politiske tegnere rammes hardt.

Utstillingen er produsert i samarbeid med «fribytegneren» Arifur Rahman fra Bangladesh – som selv ble utsatt for tortur og fengslet for sine tegninger. Gjennom hans nettmagasin «Toonsmag.com» har tegnere fra hele verden blitt invitert til denne utstillingen. For mange tegnere er nettbaserte kanaler deres eneste mulighet for publisering.

Utstillingen er laget i samarbeid mellom MiA - Avistegnernes hus og Toonsmag/ Arifur Rahman, og er støttet av Fritt Ord og Frogn Kommune.

Utstillingen vil være i Traktorstallen i våre åpningstider for Juli