Hopp til hovedinnhold

Et demokratisenter for vår tid

Aktuelle tema

  • En plantegning viser en mulig, framtidig utstilling i Wergelands hus sett i fugleperspektiv. Piler og strekmenn viser hvor man tenker at publikum skal bevege seg.
    1/1

I Wergelands Hus skal publikum kunne gå i samtale og interagere med ulike tema. Spørsmålene som stilles her, kan skiftes over tid. Det er meningen at utstillingenes relevans og aktualitet sikres med årlige idémøter der særlig ungdom kan bidra med nye innganger til hva det vil si å være medborger i dagens samfunn.

Som del av konseptarbeidet har Eidsvoll 1814 arrangert innspillsrunder og medvirkningstiltak der ungdom, så vel som lærere, samfunnsdebattanter, unge politikere, forskende pedagoger, jurister, historikere og andre fagfolk har tatt del i diskusjoner om hvilke temaer som bør løftes fram i utstillingene.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1