<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Søk i DigitaltMuseum


Utlån av gjenstander

Ved søknad om utlån eller ved ønske om å lage en kopi av museets gjenstander må det sendes skriftlig søknad til direktør ved Eidsvoll 1814:

Bård Frydenlund
Magovegen 13
2074 Eidsvoll Verk

Eller på epost til Bard.Frydenlund@eidsvoll1814.no


Rutiner for utlån er felles for alle enhetene i stiftelsen Norsk Folkemuseum, som også museet Eidsvoll 1814 er en del av. Disse rutinene finner du via lenken nedenfor.