<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>
Demokratinettverket.no
Photo/Background /
  •  (Foto/Photo)
    1/1

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter


Demokratinettverket samler museer og andre institusjoner som arbeider med demokrati- og menneskerettighetstemaer. Eidsvoll 1814 har hovedansvar for nettverket.

Kontaktinformasjon for demokratinettverket: