<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Demokratikaken

Hva er et demokrati? Gjennom Raftostiftelsens Demokratikake, som ble laget i forbindelse med Grunnlovsjubileet, utvikler elevene sitt eget demokrati. De må bestemme og begrunne hva et demokrati må og bør inneholde

Av: Raftostiftelsen

Raftostiftelsen, som hvert år deler ut Raftoprisen, følger også opp prismottakerne på ulike måter.  I flere år har stiftelsen drevet undervisning i menneskerettigheter for elever i ungdoms- og den videregående skolen. Ved å komme tett på Raftopris-mottakernes arbeid, skaper stiftelsen nærhet, nerve og engasjement.

Bli kjent med engasjementet ditt!

I januar 2014 ble Raftostiftelsens undervisningsjubileumspakke i forbindelse med Grunnlovsmarkeringen tatt i bruk, og den består av Engasjementskort og brettøvelsen Demokratikaken. Disse pedagogiske verktøyene er samlet under fanen "Bli kjent med engasjementet ditt!"

Brettøvelsen Demokratikaken er nyskapende læring for barn og unge. Elevene jobber i grupper der de først bygger en egen stat, deretter skaper de et demokrati i staten. Læreren deler ut dårlige ingredienser, som elevene må finne ut hvordan de skal takle.

Engasjementskort har 10 kort som viser ulike saker elevene kan brenne for. Elevene jobber i grupper, og de plasserer  kortene i en rekkefølge ut fra spørsmål fra læreren. Til slutt skal elevene lage egne kort. Her blir det rom for retorikklek, appeller og konkurranser i klassen.

Skaper mulighet for diskusjon i klasserommet

"Jeg tror det vil føre til engasjement. Det blir mer konkret enn det vanligvis blir når vi diskuterer disse spørsmålene. Særlig i kombinasjon med et besøk her på Rafto," sier Sigrid Alvestad, lærer i historie og rettslære på Bjørgvin Videregående skole, som deltok på Raftostiftelsens lærerkurs, der Demokratikaken ble vist for første gang.

Hun legger til at Demokratikaken enkelt får frem at et demokrati har mange aspekter der samspill er én av mange faktorer. Samtidig påpeker hun at Demokratikaken er brukbar og praktisk da den krever lite forberedelser i en travel skolehverdag. "Typisk Rafto å tenkte praktisk. Det er viktig med undervisning som lar seg gjennomføre. Folk kan bruke det på forskjellige måter. Spesielt bra er det at det skaper mulighet for diskusjon," sier Alvestad

Hvorfor støtte Raftostiftelsens undervisning?

Sparebankstiftelsen DNB får årlig 4 – 5 000 søknader til ulike tiltak, og blant disse søkerne mottar ca 10%  en gave.  "Vi ønsker at gaven skal bidra til et samfunn med aktive, engasjerte og ansvarsbevisste mennesker. Demokratikaken synes vi er en ny og annerledes måte å lære om stats- og demokratibygging på. Den innebærer undring, handling og refleksjon blant dem som deltar," sier gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB, Sissel Karlsen.
Hun legger til at stiftelsen ønsker å gi gaver til tiltak som har verdi over tid og kommer mange til gode.  Gavene skal særlig gi stimulans og opplevelse til mennesker i alderen seks til 30 år.

"Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB  betyr at vi kunne sette ideen om Demokratikaken ut i livet. Vi ønsker å inspirere til samfunnsengasjement. Mange av ingrediensene i et demokrati finnes blant artiklene i FNs menneskerettighetserklæring. Her må elevene diskutere og begrunne sine valg. Vi har stor tro på at Demokratikaken kan bidra til en dypere demokratiforståelse," sier undervisningsleder Solveig Moldrheim i Raftostiftelsen.

Ungdom påvirker samfunnet

"Et demokrati trenger ungdom som har selvbildet av å være en person som bryr seg," sier Moldrheim.
"Det som er viktig for demokratisk deltakelse utover å stemme i et politisk valg, er troen på at du kan utrette noe og påvirke samfunnet rundt deg. Det er mer avgjørende enn kunnskap viser forskning."

"Elever vil også oppleve frustrasjon og kjenne på at noe er urettferdig. Vi tror på et pedagogisk verktøy som griper denne følelsen, og som tar den videre i øvelsen om å delta i et demokrati. På denne måten kan elevene trene på overgangen fra frustrasjon til argumentasjon. Undring, dialog og undervisning uten klare svar er vår metodikk," påpeker Moldrheim. "Raftostiftelsen vil ikke bare gi elevene kunnskap, men vi ønsker først og fremst å oppmuntre til et engasjement for menneskerettighetene og samfunnsansvar."

Her finner du undervisningsopplegget til demokratikaken.

Her finner du læringsark til opplegget.


8.-10-trinn, Vg 1, Vg 2 & Vg 3