<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>
Eidsvoll 1814

Demokrati i dokumentasjon, forskning og formidling

Deltakerne i nettverket arbeider med demokrati og rettighetsspørsmål på ulike måter – gjennom dokumentasjon, forskning, utstillinger og andre aktiviteter og formidlingsformer. Hver deltakerinstitusjon har sitt eget grunnlag og mål for engasjementet og sin egen tematiske og metodiske profil. Temaene kan ha ulik plass og tyngde i museumshelheten, bare de er viktige i en eller flere sammenhenger. Demokrati og menneskerettigheter er dessuten noe vi arbeider for og ikke bare med: De utgjør et verdigrunnlag for nettverket.

Formålet med nettverket er å styrke dette arbeidet gjennom:

  • Å DELE RELEVANTE FORSKNINGSRESULTATER OG ANDRE KUNNSKAPSRESSURSER
  • Å UTVIKLE FORMIDLINGSOPPLEGG OG MUSEUMSPEDAGOGISK KOMPETANSE
  • Å ETABLERE KONTAKTER MED RELEVANTE FAGMILJØER I NORGE
  • Å KNYTTE SEG TIL OG STYRKE NETTVERK MED FAGMILJØER UTENFOR NORGE
  • Å UTVIKLE FELLES EVALUERINGSFORMER
  • Å INNGÅ I ANDRE MULIGE SAMARBEIDSPROSJEKT, FOR EKSEMPEL UTSTILLINGER