Hopp til hovedinnhold

Dagens demokrati mot en historisk bakgrunn

Oppslutningen om det norske demokratiet er solid fundert, men som den politiske historien fra 1814 og fram til i dag tydelig viser: Vi verken kan eller bør ta folkestyret og rettsstaten for gitt. Dette er smertelige erfaringer mange innbyggere nå gjør i land rundt i verden, også i land Norge står nær.

  • En såkalt "mockup" der personer og utstillingsmoduler er digitalt bildemanipulert inn i utstillingsarealet i Wergelands hus. Bildet er hentet fra et mulighetsstudie knyttet til prosjektet Nye Wergelands Hus
    1/1

Vandringen i Wergelands Hus skal minne oss på det felles ansvaret vi har for en lys framtid. En aktivitetsløype i en av salene tar oss til et panoramavindu med utsikt til Eidsvollsbygningen.

MÅLGRUPPER
Museet Eidsvoll 1814 forvalter et av Norges viktigste nasjonalmonument, Eidsvollsbygningen, og har som mål at alle besøkende skal ha mulighet til å oppleve selve grunnlovsstedet på en meningsfull måte. Også Wergelands Hus skal gi tilbud til et mangfoldig og bredt publikum, med historiske utstillinger i Eidsvollsgalleriet og variert program i Auditoriet som skal rigges for digitale sendinger ut til hele landet. Kafé Standpunkt skal invitere åpent til gode opplevelser, samtaler og debatt.

UNGDOM OG UNGE VOKSNE
Fornyelsen av Wergelands Hus skal likevel være et stort løft for å etablere utstillinger og formidling med appell til unge i alderen 15-20 år. Vi ønsker her å bygge videre på museets lange tradisjon som besøkssted for skoler fra Akershus og Oslo, men også å utvide nedslagsfeltet til større deler av landet. For å få til dette vil vi styrke vår relasjon til utdanningssektoren, samtidig som vi jobber systematisk med våre digitale læringsressurser, som blant annet omfatter nettstedet Min stemme. Uansett hvor man bor i Norge, skal det være mulig å besøke Wergelands Hus.

SKOLENE
En typisk besøkende til senteret kan være “førstegangsvelgeren”, en annen kan være niendeklassingen som ennå ikke har hatt mulighet til å tre inn i det formelle demokratiet. Å vise unges muligheter for deltagelse og medborgerskap vi være vårt museumspedagogiske hovedfokus i årene framover. Nye Wergelands Hus skal være et viktig sted å besøke for skolene når de arbeider med slike tema.