<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

«Christian Frederik – Norges konge»

Hver dag fra 1. til 18. august, viser vi filmen «Christian Frederik–Norges konge» i auditoriet i Wergelands Hus. Inngang er inkludert i billett til Eidsvollsbygningen eller Wergelands Hus.

Vi møter arveprins Christian Frederik noen dager i mai 1814. Det er gått ett år siden han, den eldste sønn til arveprins Frederik, halvbror til kong Christian VII av Danmark-Norge, ble utnevnt til stattholder og kommanderende general i Norge. Landet er på dette tidspunkt blokert av engelske krigsskip, og svenskekongen gjør åpent gjør krav på landet men Christian Frederik og hans meningsfeller vil det annerledes

Han er usikker på både sin egen og Norges skjebne. Vil Norge kunne bli et selvstendig rike? Vil han bli Norges konge?

Filmen varer i ca 20 minutter og er tillatt for alle.Les mer om Christian Frederik her: