<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Bruk valgomat og gjennomfør et prøvevalg

Bruk valgomat og la elevene gjennomføre et prøvevalg. Ha en diskusjon i klassen rundt resultatet i etterkant av "valget".

Av: minstemme.no

Valgomaten er en tjeneste som viser deg hvilket politisk parti du har mest til felles med. Tjenesten består av en rekke påstander som du tar stilling til. Videre er valgomaten er basert på et utvalg av politiske saker og vil selvfølgelig ikke gjenspeile hele det politiske bildet. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i partiets programmer og politikk selv, før man går til valgurnene.

Alle i klassen velger først én av valgomatene nedenfor og gjennomfører "valget". Hver elev skriver deretter ned navnet på partiet man får etter testen på en lapp. Lappene samles inn og telles opp.

Valgomat NRK

Valgomat VG

Valgomat Aftenposten

Valgomat Dabladet

Valgomat TV2

La elevene ta valgomatene de ikke tok innledningsvis

  • Fikk noen av elevene samme parti på alle valogmatene?
  • Diskutér årsaker til at forskjellige valgomater gir forskjellige parti som resultat

Ta utgangspunkt i noen av utsagnene i valgomaten og la elevene finne ut hvilket eller hvilke parti som har felles politiske standpunkt.

  • Ha en dialog i klassen om hvilke politiske saker som går igjen hos de aller fleste partiene.
  • Hvilket parti fikk flest stemmer?
  • Er resultatet som forventet eller overraskende? Diskutér!
  • Tror dere det var enkelte påstander som var spesielt utslagsgivende for resultatet?
  • Hvor mange i klassen ville brukt resultatet fra valgomaten som utgangspunkt for hvilket parti de ville stemme på?
  • Hvorfor tror du mange unge lar være å stemme ved valg, og hva må til for at flere skal stemme?
  • Hvordan vil elevene velge parti når flere av partiene har like politiske standpunkt?
  • I NRKs valgomat må du velge fylke og ta stilling til både nasjonale og lokale politiske spørsmål. Ser elevene noen utfordringer med det?

1-2 klokketimer