<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Bokslipp og dramatikk på Eidsvoll 1814

Fredag 2. oktober inviterer vi til et av høstens høydepunkter her på Eidsvoll Verk. Ikke mindre enn tre poster står på programmet: Boklansering, dramatikk fra 1787 og endelig avskjed med årets temporære utstilling i Wergelands hus.


Først på programmet står lanseringen av første bok fra Eidsvoll 1814, med tittelen Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren. Norsk og amerikansk konstitusjonshistorie. Vi er stolte over å utgi en bok som bidrar til å kaste nytt lys over historien om 1814 og setter Eidsvollsgrunnloven inn i en større internasjonal sammenheng. Vi håper dere vil ta del i feiringen.

Alle ønskes velkommen, men gjeldende smittevernshensyn gjør at det vil være begrenset antall med plasser. Påmelding gjøres på forhånd ved henvendelse til sentralbord@eidsvoll1814.no. (Gratis arrangement)


Program 2. oktober


15.00 Bokslipp: Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren. Norsk og amerikansk konstitusjonshistorie

 • Bård Frydenlund, direktør Eidsvoll 1814 og Kristian Wikborg Wiese, redaktør Spartacus Forlag / Scandinavian Academic Press, introduserer boken.
 • Ola Mestad, professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, om amerikansk inspirasjon i den norske grunnloven.
 • Forfriskninger: servering av enkle forfriskninger og mulighet for bokkjøp.


15.45 «Teater-pitch»: Major André oppført som teater i dag

 • Jon Emil Halvorsen fra Eidsvoll 1814/Østfoldmuseene om Bernt Ankers moralskuespill fra 1787
 • Mats Eldøen, teatersjef Det Andre Teatret, forteller om stykkets muligheter og gir dramatiske smakebiter fra Major André.

16.15 Finissage: Avslutning for utstillingen Ikoniske nasjonalsymboler. Trumbull og Wergeland

 • Solveig Therese Dahl om Eidsvollsgalleriet
 • André Larsen Avelin om (portrettet av) Benjamin Franklin


Etter programmet vil utstillingen være åpen for publikum til kl. 18.14. 


Om bokutgivelsen
Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren – norsk og amerikansk konstitusjonshistorie utgis på forlaget SAP og er redigert av Bård Frydenlund, Torleif Hamre og André Larsen Avelin ved Eidsvoll 1814. Boka samler ti artikkelbidrag som sammen kaster nytt lys på forbindelsene mellom grunnlovsarbeidet i USA og Norge, og vil være av interesse for enhver som ønsker å forstå det felles idégrunnlaget den amerikanske og den norske grunnloven bygger på.

Boka kan også leses som et relevant innlegg i pågående debatter om det moderne demokratiets fremtid, og den tydeliggjør det historiske utgangspunktet for ideer om folkestyre, maktfordeling, rettsstat og menneskeretter, slik disse ideene ble nedfelt av skaperne av de to eneste nasjonale konstitusjonene fra revolusjonstiden som fortsatt er i bruk i dag.

Boka inngår i museet Eidsvoll 1814s nye skriftserie om forbindelsene mellom «grunnlovslandene» Norge og USA. 

Major André

 • (Foto/Photo)

Moralspillet Major André er trolig et av verdens første samtidsdramaer med et politisk tema hentet fra Amerika – skrevet av den norske trelasthandleren Bernt Anker i 1787, samme år som USA fikk sin grunnlov.

I mange år lå Ankers stykke godt bortgjemt blant hans etterlatte papirer, før museet Eidsvoll 1814 fikk nyss i dette, under arbeidet med det grunnlovshistoriske prosjektet Founding Fathers across the Atlantic. Prosjektgruppen reiste til Rigsarkivet i København. Der fant de det originale manuskriptet, komplett med rolleliste og sceneanvisninger, og Ankers «glemte» håndskrevne stykke i fem akter ble transkribert og hentet hjem til Norge. Men lar det seg oppføre for et moderne publikum? Kanskje får vi svaret på dette allerede 2. oktober…


Ikoniske nasjonalsymboler. Trumbull og Wergeland

 • (Foto/Photo)

Årets temporære utstilling ved Eidsvoll 1814 skal avsluttes, og vi inviterer vårt publikum med på avskjeden. I sentrum for utstillingen står to historiemalerier som har fått ikonisk status i hvert sitt land: Oscar Wergelands «Eidsvold 1814» og John Trumbulls «The Declaration of Independence». I utstillingen inngår originale skisser kunstnerne laget som del av forarbeidet til sine bilder, og Trumbulls unike portrett av Benjamin Franklin.

Velkommen til oss.