<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Ny utstilling: Bøkene som forandret verden.

Hvor fikk de sine idéer fra, grunnlovsfedrene i 1814? Bøkene som forandret verden gir innblikk i bøkene som ga inspirasjon til de store revolusjonære omveltningene som la grunnlaget for våre moderne samfunn.

Opplysningstiden på 1700-tallet bar med seg ny og radikal tenkning om natur, menneske og samfunn, og spredningen av boktrykkerkunsten gjorde det mulig å sette ideer og kunnskap i bredt omløp. Med bøker og kunnskap fulgte både ønsker om politisk endring og motet til å handle.

Utstillingen Bøkene som forandret verden gir innblikk i bøkene som ga inspirasjon til de store revolusjonære omveltningene som la grunnlaget for våre moderne samfunn, bøker som også ble lest av skaperne av de to eldste grunnlovene som fortsatt er i bruk.

Hva leste the Founding Fathers som skrev den nordamerikanske uavhengighetserklæringen i 1776 og den amerikanske grunnloven i 1787? Og hva påvirket eidsvollsmennene da de i 1814 skrev den norske Grunnloven? Mange av skriftene som inspirerte nye styresett fra slutten av 1700-tallet, fantes i Carsten Ankers bibliotek i Eidsvollsbygningen.

Utstillingen viser den felles, intellektuelle bagasjen hos amerikanske og norske grunnlovsfedre, og er del av prosjektet Founding Fathers accross the Atlantic, og er samtidig vårt bidrag til Bokåret 2019, som markerer 500 år med trykte bøker i Norge. Bøkene er fra Carsten Ankers eget bibliotek, i tillegg til innlånte eksemplarer fra Universitetsbiblioteket, Nasjonalbiblioteket og Oslo Katedralskoles Gamle Bibilotek.

Utstillingen står i Wergelands Hus og i Eidsvollsbygningen.

Utstillingen åpner 11.april og blir stående ut 2019.

Program for seminar og åpning 11.april 2019:

 Åpent arrangement fra kl. 14.00: 

kl. 14.00 Anne Beate Maurseth om Diderot og den første, franske encyklopedien.Maurseth er prodekan og professor ved Universitetet i Bergen, med særlig ekspertise på opplysningstiden og fransk litteratur. 


kl. 14.30 Bård Frydenlund om forbindelser mellom amerikanske og norske grunnlovsfedre.Frydenlund er historiker med særlig ekspertise på 1814-historien og direktør ved Eidsvoll 1814. 


kl. 15.00 Åpning av utstilling.Servering av forfriskninger. 


kl. 15.30 Øystein Rian om sensur i Danmark-Norge. Rian er professor ved Universitetet i Oslo med spisskompetanse på dansketiden fra 1536 til 1814 med vekt på politisk, sosial og regional historie. 


kl. 16.00-18.00 Spesialvisning av utstillingen. Gratis for alle. Forfriskninger. 

Kan du ikke komme klokka 14.00, så kommer du når det passer! 


Velkommen!