Hopp til hovedinnhold

Klima og natur – hva gjør vi i Eidsvoll?

Vi ser på kommunens ferske planer.

  • En gruppe elever har plakater med slagord for et bedre klima, de er kledd i vinterklær. Bildet er tatt utenfor Eidsvollsbygningen
    1/1
    Elever fra Eidsvoll Verk skole protesterer for klimaet ved Eidsvollsbygningen

BKA krever at Grunnloven § 112 blir tatt på alvor

Fra §2 i vedtektene til Besteforeldrenes klimaaksjon

Eidsvoll 1814 og Besteforeldrenes Klimaaksjon inviterer til møte med et klimafokus både globalt og lokalt i Eidsvoll. Det blir foredrag og presentasjoner, men også tid til samtaler, innspill kaffe og enkel servering. Gratis inngang – velkommen til alle!

Program

Velkommen til oppstart klokka 19.00 i auditoriet i Wergelands hus, Eidsvoll 1814.

  • «Klima og naturmangfold i generasjonsperspektiv», foredrag v/ Ole Albert Fugleberg. Vi åpner for en kort spørsmålsrunde etter foredraget
  • Pause. Hva er vel et møte uten kaffe og noe å bite i? Du har også mulighet til å se vår nye bærekraftutstilling «Menneskeskapt» i utstillingsdelen av Wergelands hus.
  • «Barnas klima – vår sak», presentasjon v/ Ivar Minken fra Besteforeldrenes klimaaksjon
  • Kommunedelplan for naturmangfold og den nye klima- og energiplanen. Den første er ute på høring, den andre er på veg. Presentasjon v/ ordfører Hege Svendsen, rådgiver plan og miljø Thor Fodstad og klima- og miljøkoordinator Marius Øgård. Vi åpner for spørsmål, innspill og diskusjon.
  • Vi regner med å være ferdige til klokka 21.15.

En collage viser en oljeplattform i det fjerne, i forgrunnen en silhuett av et barn med vaskeutstyr. På bildet står det i trykk-skrift: «2050. Våre barn må rense atmosfæren og rydde skrotet vårt»

Hva er Besteforeldrenes klimaaksjon?

Organisasjonen ble startet i 2006 og var først løslig tilknyttet Framtida i våre hender, men er nå en selvstendig meldlemsorganisasjon. Nedenfor er et utdrag fra organisasjonens vedtekter:

«BKA er en tverrpolitisk organisasjon som setter framtida for barn og unge først. Vi støtter de unge i deres kamp for et levelig miljø på kloden. Den menneskeskapte globale oppvarmingen er en etisk og eksistensiell utfordring, et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og global solidaritet.

BKA vil påvirke opinion og politiske beslutninger, og arbeider for omfattende kutt i utslipp av klimagasser. Norge må gå foran som eksempel på at rike land kan og må kutte mest. Fossil energi må utfases raskest mulig. Samtidig må vi ta vare på natur og biologisk mangfold. Videre forbruksvekst må erstattes av nøkternhet og ressurssparing.

BKA krever at Grunnloven § 112 blir tatt på alvor: "Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten."»