Hopp til hovedinnhold

Behovet for et demokratisenter

Helt fra åpningen tilbake i 2005 har Wergelands Hus handlet om å skape engasjement for folkestyret og menneskerettighetene. Før 200-årsjubileet for Grunnloven ble denne visjonen videreført i form av et demokratisenter for unge. Behovet for senteret har vist seg å være betydelig, og publikumsgrunnlaget er godt. Vi tror likevel at det kan bli enda bedre.

  • Elever sitter spredd i utstillingsarealet i Wergelands hus og arbeider med oppgaver på papir som de har liggende i sine fang. På veggen henger det plakater.
    1/1
    Formidling i Wergelands Hus før Stortingsvalget 2021

BYGGE PÅ ERFARING
Eidsvoll 1814 har over de siste årene arbeidet systematisk for å videreutvikle det pedagogiske grunnlaget for demokratilæring i museet, med prosjekter støttet av Kulturrådet, Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB. I disse prosjektene ligger mye vekt på dialogbaserte metoder som fremmer publikumsdeltagelse og medvirkning. Blant tiltakene var «Ta over», der museet jobbet tett med 80 unge førstegangsvelgere som så hadde myndighet til å styre museet i fire dager før Stortingsvalget i 2017. Erfaring fra flere slike medvirkningstiltak har gitt oss nye innsikter og nye verktøy som vil bidra til å løfte kvaliteten på utstillinger og formidlingsopplegg i Wergelands Hus.

NY VIRKELIGHET
I Norge og andre land finner samfunnsengasjement nye veier, og mange unge tar del i både organisasjonsliv og det offentlige ordskiftet. Likevel møter demokratiet utfordringer. Folkestyret er under press i store deler av verden. Viktige klimaspørsmål skaper motsetninger langs nye akser. Oppslutningen om demokratiske valg har vært synkende over tid, og flere enn før uttrykker nå tvil om det politiske systemets evne til løse store felles utfordringer. 

Forståelsen av demokrati og demokratisk deltagelse forandrer seg. Unge i dag har også andre erfaringer og kanskje andre interesser og saker de brenner for, enn dem som var unge bare for ti år siden. Samtidig er skoleverket i endring, med nye læreplaner og kompetansemål som legger vekt på samhandling, kritisk tenkning og felles problemløsning.

Nye demokratiutfordringer i verden og i vårt eget samfunn, en radikalt endret digital virkelighet, og fagfornyelsen i skolen – alt dette kaller på fornying av Wergelands Hus som nasjonal arena for læring og kunnskap om demokrati og medborgerskap.