<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

1814 direkte: Foredrag på nett

Sendingen finner du på denne nettsiden og på vår Facebook side der du også får mulighet til å stille spørsmål i kommentarfeltet. Foredraget varer rundt 20 minutter, eventuelle spørsmål blir besvart direkte eller i kommentarfeltet i etterkant av sendingen.

  • 1/1
nett-plakat-bard.png

Anker – brysom familie i Norges maktelite på vei mot selvstendighet

Anker-navnet knyttes til industri, rikdom, politiske prosjekter og ambisjoner. Men hvilke roller spilte de i tiårene før 1814 og hva slags innflytelse hadde de på det norske samfunn? De fem fetterne Anker – Bernt, Peder, Jess, Peter og Carsten – hadde svært ulike bindinger til sentralregjeringen i København før atskillelsen, og de som levde så lenge som til 1814 havnet i helt motsatte leire i politisk overbevisning på veien inn i revolusjonsåret. Og på det personlige plan hadde de skaffet seg både venner og fiender, hjemme i Norge og i resten av den dansk-norske enevoldsstaten. Anker-familien ble brysom for mange og en usikkerhetsfaktor for statsmakten, men var samtidig Norges fremste samfunnsstøtter på godt og vondt. 

    Bård Frydenlund, historiker og direktør ved Eidsvoll 1814

    Mandag 27. april klokka 14.00. Foredraget vil vare i ca 20 minutter. Eventuelle spørsmål og svar kommer i tillegg. 

    Sendingen finner du på denne nettsiden og på vår Facebook side (@eidsvoll1814). På Facebook er det også muligheter for å legge inn egne spørsmål i kommentarfeltet. De vil bli besvart enten på direkten eller i etterkant av sendingen.