<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Frydenlund og Risåsen om Karl Johan

1814-forelesningen 2018: Hvordan henger det sammen at den franske advokatsønnen og revolusjonsoffiseren Jean-Baptiste Jules Bernadotte, ble konge i Sverige og Norge?

Karl Johan - en franskmann blir norsk konge.

  • standard_CarlXIVJohnSweden.jpg

Da Karl Johan ble kronet til norsk konge 7. september 1818, var det den første kroningen i Norge på over 300 år. Jubileet vil markeres med egen utstilling på Eidsvoll 1814 til høsten, men årets 1814-forelesning vil være en forsmak på den kommende utstillingen. 

Bård Frydenlund setter Karl Johan i en historisk og politisk kontekst, hvem var han og hvilken betydning fikk han for det nye Norge? Geir Thomas Risåsen gir oss innblikk i selve kroningen og kroningsreisen, og tar oss med til kongefløyen i Eidsvollsbygningen for å vise oss rommene der Karl Johan bodde under sitt besøk i 1818. Arrangementet starter i auditoriet i Wergelands hus.

Billetter: Voksne kr. 100,-, honnør kr. 50,-


1814-forelesningen blir et årlig arrangement for alle som er interesserte i tiden da den norske grunnloven ble skrevet. 

Velkommen!

Bård Frydenlund

Bård Frydenlund

Direktør ved Eidsvoll 1814, historiker og forfatter

Geir Thomas Risåsen

Geir Thomas Risåsen

Konservator ved Norsk Folkemuseum, kunsthistoriker og forfatter