<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Museet kommer til skolen

Betalingstilbud. Gjennomføres i perioden oktober – mars. Tidspunkt avtales særskilt med den enkelte skole. Ta kontakt for avtale.

1814-frihet, likhet, brorskap

8. trinn – Kr. 40,- pr. elev

Levende formidling med bruk av kostymer, kilder og rollespill om hendelsene på Eidsvoll i 1814 med utgangspunkt i Oskar Wergelands ikoniske maleri av Riksforsamlingen i 1814.

Fond for tilskudd til besøk i Eidsvollbygningen for skolebarn utenfor Oslo og Akershus

Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke Eidsvoll kommune om tilskudd fra ovennevnte fond.

Søknad med kostnadsoverslag sendes: Eidsvoll kommune, Fellestjenesten, Postboks 90, 2081 Eidsvoll eller på mail til: post@eidsvoll.kommune.no