<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Råholt eller Verket – er det så farlig?

Et arrangement om Sørbygda i endring

  • Bjrg_Habberstad_-_foto_Bjrn_Hytjanstorp.jpg
    Foto Bjørn Hytjanstorp

Råholt eller Verket – er det så farlig? 

Et arrangement om Sørbygda i endring

Sørbygda i Eidsvoll vokser som aldri før, og det kan være vanskelig å henge med på utviklinga. Folk er knyttet til stedet på mange ulike måter, enten de nettopp har flyttet hit, eller de har bodd her hele livet. Hvilke møteplasser er viktige nå? Hva skal vi gjøre med de gamle? Og hva er egentlig greia med 2070 og 2074? Om dette og mye mer:

Sørbygda for meg: innfødt og innflytter (12.00-13.30)

- Portretter i ord, bilder og film, samtale og quizv/ Bjørn Hytjanstorp med John Granly

Mister vi sjela? Kulturminner i den nye «Råholtbyen» (13.45-14.45)

Debattmed Ola Fjeldheim (Fortidsminneforeningen), Linn Stalsberg (engasjert utflytter), Hege Lending Svendsen (engasjert innflytter), Einar Madsen (varaordfører og råholtkar) og Nina Kristengård (senterleder Eidsvoll Amfi).

Det arbeides med ny tettstedsplan for Råholt. Geir Sunde Levang (Eidsvoll kommune) orienterer om hvilken plass kulturminnevernet har i dette planarbeidet som en innlending til debatten.

Inngang: 

Voksen: 125,- 

Honnør: 90,-