Kontaktinformasjon Eidsvoll 1814

Besøksadresse Eidsvollsbygningen: Carsten Ankers vei 19, Eidsvoll Verk

Postadresse: Magovegen 13, 2074 Eidsvoll Verk

Fakturaadresse: Norsk Folkemuseum/Eidsvoll 1814, Postboks 720, Skøyen, 0214 Oslo

E-post for booking og spørsmål om våre publikumstilbud: booking@eidsvoll1814.no

E-post andre henvendelser: kontor@eidsvoll1814.no

Sentralbord: (+47) 63922210 

Organisasjonsnummer: NO970010815MVA

Pressekontakt og ansvarlig nettredaktør:

Leder samfunnskontakt Astrid Galstad

Telefon: 63922210 / 90169336

E-post: astrid.galstad@eidsvoll1814.no