<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Dypdykk i 1814-historien

- en tretimers historievandring i Eidsvollsbygningen med 1814-historiker og direktør ved Eidsvoll 1814, Bård Frydenlund og historiker Torleif Hamre. NB! Eidsvoll Ullensaker Blad 09.03. omtalte dette arrangementet med dato 11. mars. Det er ikke riktig. Datoen er 25. mars.

Bli med på det grundige dypdykket i begivenhetshistorien som førte fram til eidsvollsmennenes «Enig og tro ...», slik vi kan følge den rundt i Eidsvollsbygningen fra Rikssalen og ut i alle krokene. Hør om revolusjonære prinsipper, høye idealer - og smålig personkrangel. Om høystemt frihetsrus, tusen bekymringer - og bitter pessimisme. Kort sagt, om vanlige mennesker med uvanlig viktige saker på dagsordenen.

Varighet: 3 timer inkludert servering av 1814 - smaker i kjelleren i Eidsvollsbygningen. Husk varmt tøy – det kan være kjølig i Eidsvollsbygningen!